There isn't any images, Please upload via modules management in admin section
Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά Δεδομένα

Δήλωση Απορρήτου

Πολιτική μας αποτελεί ο σεβασμός και η προστασία του απορρήτου των χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

Δεν λαμβάνονται προσωπικές πληροφορίες όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, εκτός αν επιλέξετε να παρέχετε τις πληροφορίες αυτές σε μας. Μπορείτε να επισκέπτεστε την www.touristikapaketa.gr χωρίς να λέτε ποιός είστε ή να αποκαλύπτετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον εαυτό σας. Σε καμία περίπτωση δεν παρέχονται ή πωλούνται τα καταχωρημένα δεδομένα σας σε άλλη εταιρεία με σκοπό την παράνομη / εμπορική εκμετάλλευσή τους, καθώς και δεν χρησιμοποιούνται για ανάλογο σκοπό ούτε από την ομάδα μας.

Η TouristikaPaketa.gr μπορεί να παρέχει όποια προσωπικά δεδομένα έχετε επιλέξει να παρέχετε σε αυτήν, σε τρίτα νομικά ή και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν έχει τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών της, για την παροχή των προσωπικών τους δεδομένων. Η πρόσβαση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την TouristikaPaketa.gr καθίσταται αναγκαία σε περιπτώσεις υποστήριξης προς τον χρήστη. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την TouristikaPaketa.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες καταθέτουν σε αυτήν, μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς την TouristikaPaketa.gr και μόνο κατόπιν της ρητής τους συγκατάθεσης. Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να αποσύρετε τα στοιχεία σας από τη βάση δεδομένων του newsletter μας και να διακόψετε την επικοινωνία μαζί μας, είτε από την αυτοματοποιημένη διαδικασία, είτε κατόπιν αιτήματος μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης (E-mail) Αυτή η E-mail προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..


Cookies

Η TouristikaPaketa.gr σαφώς κάνει χρήση των Cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα της.

Η τεχνολογία Cookies, δεν είναι άλλο παρά ένα στοιχείο από πληροφορίες, που στέλνει η ιστοσελίδα στον περιηγητή (browser) (π.χ. Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari κτλ.) σας, το οποίο αποθηκεύεται στον σκληρό σας δίσκο, με κύριο σκοπό την γρηγορότερη φόρτωση της ιστοσελίδας την επόμενη φορά που θα την ξαναεπισκεφθείτε.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή (browser) σας, να σας ειδοποιεί όταν λαμβάνετε cookie, δίνοντας σας την ευκαιρία να αποφασίσετε εάν θα το δεχθείτε ή όχι. Παρ' όλ' αυτά είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιούν το 99% των ιστοσελίδων και δεν αποτελεί κίνδυνο για τον υπολογιστή σας. 

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών της TouristikaPaketa.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική  ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το paketakia.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων και γενικότερα των όρων χρήσης κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών-χρηστών. Παρακαλούμε πολύ εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται και με τους όρους χρήσης της TouristikaPaketa.gr, να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της.

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που συλλέγει η TouristikaPaketa.gr κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού τόπου της. Καλύπτει επίσης τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από την TouristikaPaketa.gr προς τις τυχόν συνδεδεμένες εταιρείες με αυτό. Δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των χρηστών της TouristikaPaketa.gr και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο και την ιδιοκτησία της.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η TouristikaPaketa.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του, στις οποίες ο χρήστης προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.


Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου


Οποιαδήποτε τυχόν αλλαγή στον τρόπο που η TouristikaPaketa.gr χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία, θα περιγράφονται σαφώς σε ανανεωμένη εκδόση αυτής της σελίδας.

Κάνοντας χρήση της www.touristikapaketa.gr, συμφωνείτε ότι η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ισχύει για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε, τόσο κατά την περίοδο της χρήσης, όσο και για προηγούμενες περιόδους.

Κάνοντας χρήση της www.touristikapaketa.gr, αποδέχεστε τους παραπάνω τρόπους συλλογής και χρήσης δεδομένων.